EXAMINERING

EXAMINERING MOBILITEIT EN VOERTUIGEN

AANMELDING

AANMELDEN

Er zijn twee manieren om u aan te melden voor het examen.

•    Individuele aanmelding

•    Groepsaanmelding

Individuele aanmelding
Wilt u zich aanmelden voor het examen zonder tussenkomst van opleider en/of werkgever? Maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier.

Wij zullen contact met u opnemen zodat u het examen kunt afnemen op een centraal toetsmoment vastgesteld door EVC-2020.

Groepsaanmelding
U kunt ook met een groep kandidaten tegelijk het examen afleggen. Voor deze groepsaanmelding is uw opleider en/of werkgever verantwoordelijk. Kandidaatgegevens moeten uiterlijk acht werkdagen voor de examendatum worden gemeld.

Wij hanteren een minimum van tien deelnemers bij een groepsaanmelding. Heeft u minder dan tien kandidaten? neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Als de kandidaat op een examen geboekt is en een uitnodiging heeft ontvangen, gelden de annuleringsvoorwaarden van de inschrijfvoorwaarden.

TOELATINGSEISEN

De toelatingseisen verschillen per examen. U kunt hieronder zien welke eisen er gesteld worden voor het gewenste examen

LOCATIES

Alphen aan den rijn

Amersfoort

Amsterdam

Andelst

Apeldoorn

Assen

Breda

Capelle a/d ijssel

Colmschate

Delden

Delfgauw

Doetinchem

Ede

Eemnes

Eersel

Eindhoven

Franeker

Gouda

Heerenveen

Heerhugowaard

Heerlen

Hillegom

Hoofddorp

Hoogeveen

Landgraaf

Leeuwarden

Nieuwegein

Raalte

Rockanje

Roden

Rogat

Stadskanaal

Utrecht

Vroomshoop

Waalwijk

Weert

Wormerveer

Zwaag

Zwolle

HEREXAMEN

Wat jammer dat je het examen niet met een voldoende hebt afgerond. Maar geen zorgen je kan eenmalig een herexamen aanvraagen via de aanbieder waar je de eerste keer de training hebt gevolgd en bij ons het examen hebt afgelegd. De trainingsinstantie kan zorgdragen voor het inplannen van je herexamen.

HET EXAMEN ZELF

HOE ZIET HET EXAMEN ERUIT?

De theorie examens van EVC-2020 worden digitaal afgenomen. De serveillant van EVC-2020 draagt zorg voor het beschikbaar stellen van een laptop of tablet aan de deelnemer en begeleid het inlog proces. Heeft de deelnemer het examen afgerond dan wordt het examen direct door het systeem nagekeken en krijgt de deelnemer direct de uitslag. In de week aansluitend van de week dat het examen gemaakt is wordt de uitslag verwerkt en verstuurd EVC-2020 de digitale certificaten.

BENODIGDHEDEN

EVC-2020 verzorgd alle benodigdheden voor de afname van het examen. Er is alleen wel één belangrijk document dat je mee moet brengen om toegang te krijgen tot het examen en dat is een vorm van geldig identiteitsbewijs

EXAMENS

U kunt zich aanmelden voor de volgende examens.

LET OP

Aanmelden kan op dit moment alleen als u een training heeft gevolgd bij één van de bij ons aangesloten aanbieders. Bent u een opleider en wilt u examinering door EVC-2020 laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden

EXAMENS EV TECHNIEK

EV VOP conform NEN 9140:2019

EV Branchecertificering

Cao-partijen in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche hebben EV branchecertificering ontwikkeld. Bij EVC-2020 kun je het branche erkende e-certificaat behalen. Het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT ondersteunt dit initiatief ook financieel met een bedrag van € 75  per certificaat als tegemoetkoming in de kosten van examinering en certificering.

Deelbranche(s)

 • Personenauto, bedrijfsauto, carrosserie en motorfiets

Inhoud

Je kunt werkzaamheden uitvoeren met bekende, beperkte elektrische gevaren aan e-voertuigen en bent in staat deze elektrische gevaren te onderkennen en je kunt tevens door het nemen van maatregelen deze gevaren voorkomen.

Doelgroep

 • Autotechnicus, bedrijfsautotechnicus, schadehersteller, autospuiter en motorfietstechnicus.

Te behalen doel

 • VOP Voldoende Onderricht Persoon:

Persoon die als zodanig is aangewezen en die voldoende is geïnstrueerd voor het uitvoeren van werkzaamheden met bekende, beperkte elektrische gevaren aan e-voertuigen en die in staat is deze elektrische gevaren te onderkennen en die tevens door het nemen van maatregelen deze gevaren kan voorkomen.

 

OPMERKING Een ev-Voldoende Onderricht Persoon mag niet zijn eigen veiligheidssituatie beoordelen.

Niveau

 • Niveau 2

Examen vorm: Schriftelijke kennistoets na afronden training

Cesuur: 70% = 5.6 (14 vragen goed is een voldoende)

Toets duur: 40 minuten

Aantal vragen in het examen: 20

Taak 1 Maakt boordnet spanningsloos en toont met hiervoor geschikte meetapparatuur aan of het boordnet spanningsloos is.

Kennisaspecten

 • Soorten EV en Hybride systemen onderscheiden en benoemen;
 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan EV en Hybride voertuigen;
 • Kennis van gereedschappen voor werken aan niet hoog voltage-systemen en wat benodigd is voor het veiligstellen van boordnet systemen;
 • Veilig kunnen stellen van 12V/24V boordnet systemen;
 • Omgaan met meetapparatuur geschikt voor controle spanningsloos boordnet.

Taak 2 Maak het hoog voltage-systeem spanningsloos en voorkom dat het hoog-voltage-systeem onbedoeld weer ingeschakeld kan worden.

Kennisaspecten

 • Soorten EV en Hybride systemen onderscheiden en benoemen;
 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan EV en Hybride voertuigen;
 • Kennis van gereedschappen voor werken aan spanningsloze hoog-voltage-systemen en wat benodigd is om de spanningsloosheid aan te tonen of reparaties te kunnen uitvoeren aan spanningsloze hoog-voltage-systemen;
 • Veilig kunnen stellen van hoogspanning systemen ter voor bereiding op controle door de VP;
 • Voorkomen dat hoog-voltage-systemen onbedoeld ingeschakeld kunnen worden.

Taak 3 Beoordeelt en vervangt componenten van het voertuig met uitzondering van de hoog voltage-batterij.

Kennisaspecten

 • Soorten EV en Hybride systemen onderscheiden en benoemen;
 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan EV en Hybride voertuigen;
 • De principewerking van gangbare EV en Hybride systemen omschrijven;
 • De principewerking van Brake by Wire remsystemen omschrijven;
 • De principewerking Hybride transmissie omschrijven;
 • De werking van de componenten van EV en Hybride systemen omschrijven (kennis van e-gevaarlijke componenten);
 • Kennis van gereedschappen voor werken aan spanningsloze hoog-voltage-systemen en wat benodigd is om de spanningsloosheid aan te tonen of reparaties te kunnen uitvoeren aan spanningsloze hoog-voltage-systemen.

Taak 4 Slaat e-gevaarlijke componenten zorgvuldig op.

Kennisaspecten

 • Soorten EV en Hybride systemen onderscheiden en benoemen;
 • E-gevaarlijke componenten onderscheiden en benoemen;
 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan EV en Hybride voertuigen;
 • Kennis van de noodzaak om e-gevaarlijke componenten op te slaan in een ruimte die voldoet aan NEN 9140 ten behoeve van opslag e-gevaarlijke componenten.

Taak 5 brengt het hoog voltage-systeem en 12V/ 24V boordnet onderspanning.

Kennisaspecten

 • Soorten EV en Hybride systemen onderscheiden en benoemen;
 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan EV en Hybride voertuigen;
 • Kennis van gereedschappen voor werken aan niet hoog-voltage-systemen en wat benodigd is voor het onderspanning brengen van boordnet systemen;
 • Kennis van gereedschappen voor werken aan spanningsloze hoog-voltage-systemen en wat benodigd is om de spanningsloosheid aan te tonen of reparaties te kunnen uitvoeren aan spanningsloze hoog-voltage-systemen.

EV VP & WV conform NEN 9140:2019

EV Branchecertificering

Cao-partijen in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche hebben EV branchecertificering ontwikkeld. Bij EVC-202- kun je het branche erkende e-certificaat behalen. Het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT ondersteunt dit initiatief ook financieel met een bedrag van € 75  per certificaat als tegemoetkoming in de kosten van examinering en certificering.

Deelbranche(s)

 • Personenauto, bedrijfsauto, carrosserie en motorfiets

Inhoud

Je voldoet aan alle kwalificaties zoals gesteld door de NEN9140 zodat je na het behalen van het examen kan worden aangesteld als EV-vakbekwaam persoon of EV-werkverantwoordelijke.

Benodigd voor deelname:

Minimaal werk en denkniveau 3 en/ of certificaat Hybride en EV VOP conform NEN 9140.

Doelgroep

 • Eerste Autotechnicus, eerste bedrijfsautotechnicus, eerste schadehersteller, eerste autospuiter en eerste motorfietstechnicus, werkplaats chef/ leidinggevende.

Te behalen doelen

 • VP Vakbekwaam Persoon

Persoon die als zodanig is aangewezen en die door opleiding en ervaring in staat is de elektrische gevaren van e-voertuigen te onderkennen en te voorkomen

 • WV WerkVerantwoordelijke

Persoon die als zodanig is aangewezen en die direct verantwoordelijk is voor de veiligheid ten aanzien van werkzaamheden die elektrische gevaren kunnen opleveren bij het werken aan e-voertuigen

Niveau

 • Niveau 4

Examen vorm: Schriftelijke of digitale kennistoets na afronden training

Cesuur 70% = 5.6 (14 vragen goed is voldoende.)

Toets duur 40 minuten

Aantal vragen in het examen: 20

Taak 1 Herkent en benoemt EV-componenten van een e-voertuigen en kan de werking uitleggen.

Kennisaspecten

 • Soorten EV en Hybride systemen kunnen benoemen en uitleggen;
 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan en nabij EV en Hybride voertuigen en de veiligheidsprocedures kunnen uitleggen;
 • Kennis van elektriciteit: gelijk-, wisselstroom-, drie fase wisselspanning en serie-, parallel;
 • De functie van EV-componenten kunnen benoemen en uitleggen;
 • De functie van regeneratieve remsystemen kunnen benoemen en uitleggen;
 • De functie van plug-in systemen en laadmethoden kunnen benoemen en uitleggen.

 Taak 2 Uitleggen van de werking van hoog voltage-systemen van e-voertuigen.

Kennisaspecten

 • Soorten EV en Hybride systemen kunnen benoemen en uitleggen;
 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan en nabij EV en Hybride voertuigen en de veiligheidsprocedures kunnen uitleggen;
 • Kennis van elektriciteit: gelijk-, wisselstroom-, drie fase wisselspanning en serie-, parallel;
 • De functie van EV-componenten kunnen benoemen en uitleggen;
 • De functie van regeneratieve remsystemen kunnen benoemen en uitleggen;
 • De functie van plug-in systemen en laadmethoden kunnen benoemen en uitleggen.

 Taak 3 Voert onderhoud, reparaties en diagnose uit aan ev-componenten.

Kennisaspecten

 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan en nabij EV en Hybride voertuigen en de veiligheidsprocedures kunnen uitleggen;
 • De functie van EV-componenten kunnen benoemen en uitleggen;
 • De functie van regeneratieve remsystemen kunnen benoemen en uitleggen;
 • De functie van plug-in systemen en laadmethoden kunnen benoemen en uitleggen.

 Taak 4 Maak het hoog voltage-system spanningsloos, voorkom dat het hoog voltage-systeem onbedoeld weer ingeschakeld kan worden en controleer het hoog voltage-systeem op spanningsloosheid.

Kennisaspecten

 • Soorten EV en Hybride systemen kunnen benoemen en uitleggen;
 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan en nabij EV en Hybride voertuigen en de veiligheidsprocedures kunnen uitleggen;
 • Kennis van elektriciteit: gelijk-, wisselstroom-, drie fase wisselspanning en serie-, parallel;
 • Kennis van gereedschappen om spanningsloosheid van hoog voltage-systemen te controleren;
 • Kennis van gereedschappen voor werken aan spanningsloze hoog voltage-systemen en wat benodigd is om de spanningsloosheid aan te tonen of reparaties te kunnen uitvoeren aan spanningsloze hoog voltage systemen;
 • Veiligstellen van hoogspanning systemen kunnen omschrijven en uitleggen.

 Taak 5 Stelt de veiligheid van de eigen werkplek vast en stelt de veiligheid van de werkplekken van de ev-VOP en ev-VP vast.

Kennisaspecten

 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan en nabij EV en Hybride voertuigen en de veiligheidsprocedures kunnen uitleggen;
 • Kennis van elektriciteit: gelijk-, wisselstroom-, drie fase wisselspanning en serie-, parallel;
 • Veiligstellen van hoogspanning systemen kunnen omschrijven en uitleggen;
 • Kennis van gereedschappen om spanningsloosheid van hoog voltage-systemen te controleren;
 • Controle van PBM’s kunnen omschrijven en uitleggen.

 Taak 6 Stelt de veiligheid van het e-voertuig vast in relatie tot het werk dat aan, met of nabij het e-voertuig moet worden uitgevoerd.

Kennisaspecten

 • Omschrijven welke veiligheidsprocedures van toepassing zijn voor werken aan en nabij EV en Hybride voertuigen en de veiligheidsprocedures kunnen uitleggen;
 • Veiligstellen van hoogspanning systemen kunnen omschrijven en uitleggen;
 • Kennis van gereedschappen om spanningsloosheid van hoog voltage-systemen te controleren.

EV DIAGNOSE

Deelbranche(s)

 • Personenauto, bedrijfsauto, carrosserie en motorfiets

Doelgroep

 • Autotechnicus, bedrijfsautotechnicus, autoschadetechnicus, schadehersteller, autospuiter en motorfietstechnicus.

Te behalen doel

De beroepsbeoefenaar kan zelfstandig:

 • Diagnose stellen aan laadpalen en laadkabels van hybride en EV-voertuigen
 • Diagnose stellen aan Hoog Voltage elektromotoren, inverters en converters
 • Diagnose stellen met betrekking tot isolatie fouten
 • Diagnose stellen aan Hoog Voltage accupakketten
 • Hoog Voltage koelsystemen en warmtepomp installaties -> werking omschrijven

Niveau

 • Niveau 4

Examen vorm: Schriftelijke kennistoets na afronden training

Cesuur 70% = 5.6 (14 vragen goed is een voldoende)

Toets duur 40 minuten

Aantal vragen in het examen: 20

Aanvullende opmerking ten aanzien van de toets vorm

Hoewel de NEN-9140 geen toetsing vereist, gaat deze kwalificatie wel uit van theorie toetsing die recht geeft op het bij behorende certificaat. Dit deelcertificaat is 1/3 deel van de toegang tot de proeve van bekwaamheid.

Taak 1

Diagnose aan laadpalen en laadkabels hybride en EV-voertuigen

Kennisaspecten

 • De werking, kenmerken en technische bijzonderheden van laadsystemen voor hybride en EV voertuigen omschrijven;
 • Diagnose stellen aan laadpalen met behulp van diagnose testers en meet apparatuur;
 • Diagnose stellen aan laadsystemen in de auto met behulp van diagnosetesters en meetapparatuur;
 • De benodigde PBM’s kunnen omschrijven en gebruiken.

 Taak 2
Diagnosestellen aan Hoog Voltage elektromotoren, inverters en converters.

Kennisaspecten

 • De werking, de kenmerken en de technische bijzonderheden van Hoog Voltage elektromotoren, inverters en converters omschrijven en verschillende testmethoden omschrijven;
 • De belangrijkste (meet)gegevens bij Hoog Voltage elektromotoren, inverters en converters omschrijven;
 • Signalen interpreteren, gemeten en benodigde waarden vergelijken, mogelijke storingsoorzaken analyseren en uit overblijvende mogelijkheden concluderen wat de werkelijke storingsoorzaak is;
 • Aangeven welke delen voor vervanging (componenten) resp. reparatie (verbindingen, stekkers) in aanmerking komen;
 • De benodigde PBM’s kunnen omschrijven en gebruiken.

 Taak 3

Diagnosestellen met betrekking tot isolatiefouten.

Kennisaspecten

 • Diagnose stellen aan Hoog Voltage systemen met behulp van diagnosetesters en meetapparatuur;
 • Aangeven welke delen (componenten) voor vervanging in aanmerking komen;
 • De benodigde PBM’s kunnen omschrijven en gebruiken;
 • Afsluitende werkzaamheden correct uitvoeren.

Taak 4

Diagnosestellen aan Hoog Voltage accu pakketten

Kennisaspecten

 • De werking, de kenmerken en de technische bijzonderheden van Hoog Voltage accu pakketten omschrijven en verschillende testmethoden omschrijven;
 • Signalen interpreteren, gemeten en benodigde waarden vergelijken, mogelijke storingsoorzaken analyseren en uit overblijvende mogelijkheden concluderen wat de werkelijke storingsoorzaak is;
 • Aangeven welke delen voor vervanging (componenten) resp. reparatie (verbindingen, stekkers) in aanmerking komen;
 • De benodigde PBM’s kunnen omschrijven en gebruiken.

 Taak 5

Hoog Voltage koelsystemen en warmtepompinstallaties werking omschrijven

Kennisaspecten

 • De werking, de kenmerken en de technische bijzonderheden van Hoog Voltage koelsystemen en warmtepompinstallaties omschrijven;
 • De benodigde PBM’s kunnen omschrijven en gebruiken.

EV BATTERIJTECHNIEK

Deelbranche(s)

 • Personenauto, bedrijfsauto, carrosserie en motorfiets

Doelgroep

 • Autotechnicus, bedrijfsautotechnicus, autoschadetechnicus, schadehersteller, autospuiter en motorfietstechnicus.

Te behalen doel

De beroepsbeoefenaar kan zelfstandig de volgende taken uitvoeren:

 • Taak 1: Diagnose stellen aan HV-batterijpakketten (hoog voltage batterijpakketten)
 • Taak 2: HV-batterijpakketten de- en monteren
 • Taak 3: In een HV-batterijpakket een veilige werksituatie creëren
 • Taak 4: Onderdelen in het HV-batterijpakket vervangen
 • Taak 5: Batterijcellen of batterijmodules balanceren

Niveau

 • Niveau 4

Examenvorm: Kennistoets na afronden training

Cesuur: 70% = 5.6 (14 vragen goed is voldoende)

Duur toets: 40 minuten

Aantal vragen in het examen: 20

Taak 1

Diagnose stellen aan HV-batterijpakketten

Kennisaspecten

 • Kan met behulp van een foutcode en diagnoseapparatuur de juiste volgende handeling bepalen in het diagnoseproces;
 • Kan onderscheid maken tussen fouten in het batterijpakket en fouten buiten het batterijpakket;
 • Stelt de juiste diagnose voor wat betreft het HV-batterijpakket.

 Taak 2

Hoog voltage batterijpakketten de- en monteren

Kennisaspecten

 • Maakt op de juiste manier gebruik van hulpmiddelen benodigd bij het de- en monteren van het batterijpakket;
 • Begrijpt dat er fabrikant-specifieke handelingen nodig zijn om een batterijpakket op de juiste manier te de- en monteren;
 • Past fabrikant-specifieke informatie toe;
 • Maakt gebruik van fabrikant-specifieke documentatie.

 Taak 3

In een HV-batterijpakket een veilige situatie creëren

Kennisaspecten

 • Creëert een veilige werksituatie door de NEN 9140 regels toe te passen voor wat betreft het werkgebied;
 • Creëert een veilige werksituatie door de hoogspanning in het HV-batterijpakket naar veilige deelspanningen te brengen;
 • Gebruikt hierbij de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM`s).

Taak 4

Onderdelen in het HV-batterijpakket vervangen

Kennisaspecten

 • De- en monteert op correcte wijze onderdelen van het HV-batterijpakket;
 • Gebruikt daarbij de juiste gereedschappen en juiste aanhaalmomenten;
 • Maakt gebruikt van fabrikant-specifieke documentatie.

 Taak 5  

Batterijcellen of batterijmodules balanceren

Kennisaspecten

 • Sluit op correcte wijze de hoog voltage batterijlader/ module balancer aan;
 • Volgt op correcte wijze de benodigde stappen om te laden of balanceren;
 • Begrijpt de noodzaak van balanceren van modules.