EXAMINERING

WAT IS EXAMINERING?

Een examen is een toets om een leerprestatie te meten. Een examen bevat schriftelijke onderdelen die dicht bij de praktijk liggen. Het afleggen van een examen wordt doorgaans beoordeeld met een cijfer.

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EXAMENS

Een certificaat of diploma heeft pas waarde als de de kennis en kunde van de deelnemer getoetst is. Gezien trainingen van de aangesloten opleiders dicht bij de praktijk staan zal ook het examen dicht bij de praktijk moeten staan. De theorie examens worden doorgaans aansluitend na de training van een aangesloten opleider afgenomen en hiermee wordt de theoretische kennis getoetst.

Examens en diploma’s worden pas echt waardevol wanneer ze dicht tegen de praktijk aan zitten. Online theorie-examens zijn bedoeld om de basis aan kennis en inzicht te toetsen.

De multiplechoicevragen die EVC-2020 ontwikkelt zijn al sterk gericht op veel voorkomende praktijksituaties. Daarnaast biedt EVC-2020 de mogelijkheid om deel te nemen aan een praktijk examen. De theorie examens geven alleen certificaten, een optioneel afsluitende praktijk examen zorgt voor de mogelijkheid tot het diploma.

ONLINE CONCEPT

De theorie-examens van EVC-2020 worden altijd online afgenomen op één van de vele toets locaties in Nederland. De theorie-examens bestaan uit meerkeuzevragen. Het is namelijk niet noodzakelijk om open vragen te stellen, wanneer het doel is kennis en inzicht te meten. Een ander voordeel van meerkeuzevragen is, is dat er objectief wordt gemeten. De subjectiviteit van een corrector is er niet. Ook heeft de kandidaat direct na afloop van het examen de uitslag. Weken wachten op de uitslag is verleden tijd.

Visie

In het kort komt het erop neer dat EVC-2020 werkt met een combinatie van theorie- en praktijkexamens. De theorie-examens moeten niet alleen de kennis toetsen, maar vooral de inzichten. De vragen moeten al aanhaken bij veel voorkomende praktijksituaties. De echte kracht van het examen zit vervolgens in het praktijkexamen. EVC-2020 bedenkt per opleidingsniveau een creatief concept om praktische vaardigheden te testen. Men mag dan oprecht trots zijn op de geleverde studieprestatie.